Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein
Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017

Nieuws van De Heiknuuters

Heb je ook nieuws? Neem dan gerust contact met ons op. Heb je mooie carnavalsfoto’s uit Budel-Dorplein? Stuur ze op en we vermelden je naam.
Het heeft zijne Koninklijke hoogheid behaagd...Voorzitter  van  de  Heiknuuters  Paul  Coenegracht  ontving op  26  april  2017  een  koninklijke  onderscheiding  als  lid in  de  Orde  van  Oranje  Nassau.  Voor  al  zijn  inzet  op  het gebied  van  veiligheid,  voor  de  Dorpleinse  gemeenschap  in het   algemeen   en   zijn   inzet   voor   de   Heiknuuters   in   het bijzonder.  Ook   een   mooie   opsteker   voor   de   Heiknuuters   in  het jubileumjaar. Bekijk hier de foto’s van carnaval 2017 De uitslagen van de optocht 2017 zijn bekend
03.08.2017 De pagina Historie van De Heiknuuters is weer bijgewerkt.

IN MEMORIAM Remco Klootwijk

Op 14 oktober jl. bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat Remco als gevolg van een hartstilstand op 41 jarige leeftijd is komen te overlijden. Remco heeft diverse functies bekleed binnen Ks.de Heiknuuters. Zo was hij Vorst, Lid van het Bestuur, Raad van Elf, Bonte Avondcommissie en Optochtcommissie. Zoals binnen elke vereniging zijn er ups en downs. Rond 2010 was zo’n rampperiode voor Ks.de Heiknuuters met een dreigend einde. Juist in deze periode vaak gesteund door zijn vader en moeder, Jacob en Riet, zijn de schouders er mede door Remco onder gegaan en zijn we gaan bouwen aan een nieuw tijdperk. Zo’n 3 jaar geleden nam Remco wat meer afstand van Ks.de Heiknuuters. Zijn verbondenheid is er altijd gebleven als lid binnen de Optochtcommissie. Zijn inzet voor het Carnaval in Dorplein en in het bijzonder voor Ks.de Heiknuuters werd in 2012 beloond met de Orde van Verdienste. Ongeveer 14 maanden geleden ontmoette Remco zijn huidige vriendin Miranda, het geluk lachte hem toe, wat was hij trots. Iedereen mocht dit ook weten, vaak tot in detail via facebook. Vooral, zoals hij ze noemde, zijn leenkinderen waren de oogappels. Tot dat…….. In onze herinnering blijft Remco een standvastige persoonlijkheid. Wanneer hij een besluit nam, was hij hier ook niet meer vanaf te brengen!! Jacob noemt hem vooral een binnenvetter met af en toe een explosie!! Onze gedachten gaan uit naar Jacob en Riet, zijn vriendin Miranda, de kinderen en verdere familie. Veel sterkte in deze moeilijke dagen. Bestuur, Raad van Elf en dames, Prinsengarde en Prinsenparen, Ks.de Heiknuuters.

Prinselijke Familie 2017/2018 bekend!!

Tijdens een druk bezocht Prinsenbal in de Schakel te Budel-Dorplein werden zondag 12 november 2017 de nieuwe Prins, Jeugdprins, Jeugdprinses en Adjudanten voorgesteld aan de aanwezige Heiknuuters en Heiknuuterinnekes. Meer…