Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein
Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
Historie van De Heiknuuters
1e receptie van De Heiknuuters
Budel-Dorplein een klein kerkdorp aan de rand van Limburg en België is ontstaan toen de familie Dor in de 20 ste eeuw een zinkfabriek ging bouwen in het bosgebied tussen Weert en Budel. Al de grond was in het bezit van deze familie. De familie Dor liet in de omgeving van de zinkfabriek huizen bouwen waar de arbeiders konden wonen.
Er werd ook een kerk gebouwd en een kantine er was zelfs een gevangenis. Lange tijd was Dorplein ook d.m.v. slagbomen afgesloten. De familie Dor zorgde ervoor, dat tussen deze slagbomen alles was wat men nodig had: een winkel een postkantoor en een school. Budel- Dorplein ging toen behoren tot de toenmalige gemeente Budel. De gemeente Budel bestond toen uit drie kerkdorpen t.w.: Budel – Budel Schoot en Budel Dorplein. Door de werknemers van de zinkfabriek werden o.l.v. de directie van de zinkfabriek diverse verenigingen gesticht zoals een Harmonie, een hondensportvereniging, een duivensportvereniging en nog veel meer. Een carnavalsvereniging was er echter niet. Karnaval werd georganiseerd en gevierd in Budel Schoot door de Carnavalsvereniging “De Toeters”. Dit heeft geduurd tot 1973. In dat jaar besloten de Toeters, dat de carnavalsoptocht niet meer door Dorplein zou trekken. De optocht stopte op de grens tussen Budel Schoot en Budel Dorplein. Deze actie van de Toeters schoot een aantal Dorpleiners in het verkeerde keelgat. Door een aantal rasechte Dorpleiners, te weten Theo Kerkhofs en Sjang Velter werd een vergadering belegd in het zaaltje van het toenmalige café / cafetaria van Kessel. Op deze avond werd de CV de Heiknuuters geboren. Na enkele dagen had zich een bestuur gevormd. Ad Smits werd voorzitter, Frans van Leeuwen penningmeester, Jan Smits secretaris en Theo Kerkhofs manusje van alles en tevens de eerste Prins van De Heiknuuters. Ook werd besloten om een alternatieve optocht te organiseren waarin de Toeters symbolisch ten grave werden gedragen. Deze optocht van dit kleine kerkdorp haalde daarmee de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. Er werd keihard gewerkt door het toenmalige Bestuur, waarvan Jan Smits nog steeds deel uit maakt van het huidige bestuur, namelijk als Raadsheer. In …………. organiseerden de Heiknuuters hun eerste Bonte Avond. Deze avonden werden tot …………. in het gemeenschapshuis De Schakel gehouden. Dat deze avonden een succes waren bleek uit het feit dat de zaal van de Schakel veel en veels te klein werd. Het bestuur besloot toen om de Bonte Avond in het vervolg in de feesttent te houden, dit hield wel in dat de tent twee in plaats van een week gehuurd moest worden. De Bonte Avonden zijn tot heden telkens een succes geweest waar grote namen binnen de Regio opgetreden hebben, zoals: o.a. De Sjawi’s, de Noot, Hers en Dwers, Beppie Kraft, de tonpraters Ton Brekelmans, Jan Strik, Andy Marcelis en Frans Burggemans etc. Ook lokale artiesten hebben bijgedragen aan het succes van de Bonte Avonden. De laatste paar jaar maken de lokale artiesten zoals: Lamarwajos, Cote d’Or ( Liesbeth v.d. Kruijs en Jos Rademakers), Margriet v.d. Sanden ( ton praatster) furore op onze Bonte Avond. Sinds een aantal jaren wordt op carnavalszaterdag een carnavalsmis gehouden. Onze Pastoor werkt hier graag aan mee en heeft elk jaar wel een leuk thema waarin de Prinsenparen en de leden van de Raad van Elf ook hun bijdrage leveren. Dorplein een klein dorp, dat tot ver in de Regio geroemd wordt om zijn organisatie van het carnavalsgebeuren. Nog steeds wordt er keihard gewerkt omdat alles, maar dan ook alles, door de Heiknuuters zelf moet worden gedaan. In ons wonderschone kerkdorp zijn namelijk geen faciliteiten om op een grootse manier karnaval te vieren. In de beginjaren viel dit nog wel mee. Eerst in het zaaltje van Jan van Kessel. Toen een tentje bij garagebedrijf Hompes en sinds 1966 een tent van 45 bij 20 meter, die geheel in stijl van De Heiknuuters wordt ingericht en versierd. Het motto van de Heiknuuters “Sfeervol en Ontspannen”is duidelijk aanwezig in de feesttent. Voor de Heiknuuters (Bestuur, leden v.d. Raad van Elf en de dames) is het hard werken tijdens het Carnavalsseizoen, maar wij doen het met liefde en wij hopen dit nog jaren vol te houden. Bij ons in Dorplein zijn de carnavalsdagen een groot volksfeest. Wanneer je dit niet geloofd kom dan zelf maar eens kijken.   De Voorzitter
Jan Smits Mede-oprichter van De Heiknuuters en nu Raadsheer van De Heiknuuters
Grand and Forsyth
Grand and Forsyth in de feesttent van De Heiknuuters Budel- Dorplein
2010: 37 jaar Heiknuuters in Budel-Dorplein Het begon allemaal in 1973 toen het toenmalig Bestuur van de C.V. De Toeters uit Schoot besloten, dat de optocht niet meer door Dorplein zou trekken maar ter hoogte van de spoorwegovergang in Schoot zou worden ontbonden. Enkele Dorpleiners maakten zich daar zo kwaad over, dat zij besloten om zelf een karnavals vereniging op te richten. De eerste Prins werd Theo Kerkhofs en de jeugdprins werd Willy Verheggen. In de begin jaren werden de festiviteiten Heiknuutersgehouden bij cafetaria v. Kessel  - een tent bij Hompes en later op het plantsoen aan de Pr. Irenestraat. De Prinsenballen waren bij v. Kessel en in de gymzaal. Het Prinsenbal van 1988 werd gehouden in de oude filmzaal van de kantine, dit was een zeer mooie accommodatie. Voor ons was het dan ook een grote teleurstelling toen de kantine A.Z.C. werd en wij geen toegang meer hadden toto deze filmzaal. De Bonte Avonden en de artiesten avonden waren en zijn ieder jaar een hoogtepunt van het seizoen. Vele artiesten uit Dorplein, maar ook van ver daarbuiten – zoal s het One Two Trio – Grant & Fortsyth – de Elmarizusjes – enzovoort traden op. In 1991 werd de karnaval bijna afgelast door Burgemeester Wijte, dit i.v.m. het uitbreken van de golfoorlog. Mede door toedoen van Ton v.d. Laar (Buulder Buk), Ad Smits en Jacob Klootwijk van de Heiknuuters is alles met uitzondering van de sleuteloverhandiging toch gewoon doorgegaan. De Heiknuuters hebben in de afgelopen 37 jaar een niet weg te denken karnaval georganiseerd. Zij kunnen rekenen op de steun van verschillende vrijwilligers. Binnen de Stichting zijn ook mensen op andere culturele en maatschappelijke zaken actief. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Vier leden van de Heiknuuters hebben o.a. voor hun inzet voor de Heiknuuters een Koninklijke onderscheiding gekregen. Jan Smits – Riet Klootwijk en Wim Cremers zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en Jacob Klootwijk is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  
Jan Smits - Jacob Klootwijk - Wim Cremers - Riet Klootwijk Jan Smits - Jacob Klootwijk - Wim Cremers - Riet Klootwijk
Over 37 jaar Heiknuuters kan een boek worden geschreven met natuurlijk veel ups en downs. Wij denken echter dat de Heiknuuters nog vele jaren een positieve bijdrage aan de karnaval in Cranendonck zullen blijven leveren.
Grand and Forsyth
Kinder Bonte Middag 2017