Kinder Bonte Middag 2017
Kinder Bonte Middag 2017
© Karnavalsstichting De Heiknuuters - Budel-Dorplein
Jos Scheffers Leonie Roost
Kinder Bonte Middag 2017

Bestuur en Raad van Elf

Jos Scheffers

Voorzitter

Jos Rademakers

Vorst

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter

Nico Smits

Secretaris

Drager Orde van Verdienste

Ivo Roost

Drager Orde van Verdienste

Leonie Roost

1973-2019 46 jaar

Contact

secretaris

Nico Smits Pr. Margrietstr. 14 6024 AZ Budel- Dorplein Tel. 0495-518854 heiknuuters (at) gmail.com

Ereleden

Jan Smits Jacob Klootwijk

Jacob Klootwijk

Raadsheer

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter
Ivo Roost Jos Rademakers Nico Smits

Penningmeesters

Drager Orde van Verdienste

De Heiknuuters 2018

Paul Coenegracht

Paul Coenegracht

Raadsheer

Drager Orde van Verdienste en Vergulde Knuuter